Sist oppdatert 05. april 2020

Personvernerklæring i Orders.no

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre tjenester, inkludert nettsiden https://Orders.no og appen, heretter Orders.no på Apple App Store og Google Play.

Når du bruker disse tjenestene vil du dele noe informasjon med oss. Dette gjør vi for å kunne administrere ditt kundeforhold, yte god service, hjelpe deg og ha mulighet til å kontakte deg hvis det skulle være behov.

All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Dersom det er noe du lurer på om dette som du ikke får svar på under, ta gjerne kontakt med oss.

Hvem er vi?

Behandlingsansvarlig

Når samler Orders.no informasjon?

Ved besøk på vår nettside, samler vi inn personopplysninger som:

Ved besøk på vår app, samler vi inn personopplysninger som:

Ved besøk, registrering og bestilling på vår app, samler vi inn personopplysninger som:

Hvordan håndterer Orders.no personopplysninger dine?

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Hvem som kan få dine personopplysninger utlevert?

Dine rettigheter

Endringer i personvernerklæringen

Kontakt oss / andre spørsmål eller klager

Hvem er vi?

Orders.no er en portal for bestilling av mat og drikke til utvalgte restauranter. Orders.no er en måte å kommunisere bestillinger for produkter mellom kunder og restauranter. Kundene må komme for å hente og betale for bestillingen på restaurantene.

Den respektive restauranten av den tilgjengelige maten og/eller drikkevaren er selv ansvarlig for innholdet og utformingen av det respektive mat- og drikke utvalg.

Behandlingsansvarlig

Orders AS

Barkåkerveien 27 C

3157 Barkåker, Vestfold, Norway

Org nr: 925 116 017

Når samler Orders.no informasjon?

Ved besøk på vår nettside, samler vi inn personopplysninger som:

- Enhets-ID, operativsystem og tilhørende versjon, eller annen informasjon som identifiserer din elektroniske enhet

- Tid, dato og varighet for bruk av nettside, opprinnelse, korresponderende IP-adresse og annen tilknytningsdata

- Du oppgir til oss, for eksempel når du gir tilbakemelding eller kontakter oss for at bli våre partnerrestauranter eller med spørsmål

Ved besøk på vår app, samler vi inn personopplysninger som:

- Enhets-ID, operativsystem og tilhørende versjon, eller annen informasjon som identifiserer din elektroniske enhet

- Tid, dato og varighet for bruk av appen, opprinnelse, korresponderende IP-adresse og annen tilknytningsdata

- Du oppgir til oss, for eksempel når du abonnerer på våre nyhetsbrev, gir tilbakemelding eller kontakter oss med spørsmål.

Ved besøk, registrering og bestilling på vår app, samler vi inn personopplysninger som:

- Enhets-ID, operativsystem og tilhørende versjon, eller annen informasjon som identifiserer din elektroniske enhet

- Tid, dato og varighet for bruk av appen, opprinnelse, korresponderende IP-adresse og annen tilknytningsdata

- Brukernavn, bruker-ID, passord.

- Navnet, adresse, telefonnummer, e-post-adresse.

- Bestillingsopplysninger.

- Bestillingshistorie.

- Handlekurv, innstillinger for markedsføring og kommunikasjon, eventuelle partnerprogram du deltar i, evt. bruksbegrensninger, produktforslag og din kontakt med kundeservice.

- Opplysninger som oppstår i forbindelse med bruk av tjenestene eller kjøp hos oss, f.eks. kommunikasjon vi har sendt deg, kuponger og personalisert innhold, data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på vår app.

- Informasjon utledet fra annen informasjon, enten generert eller oppgitt, slik som markedsføringssegmenter og annen informasjon om våre brukeres handlevaner for bedre å forstå disse.

Hvordan håndterer Orders.no personopplysninger dine?

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål:

Bestilling

Når du har foretatt din bestilling, angir vi bestillingen din til kontoen din, sender din bestilling til den respektive restauranten og sender tilbake informasjon og oppdateringer av bestillingen din fra den respektive restauranten til deg.

Personlig markedsføring i andre digitale kanaler

For å sørge for relevant annonsering også på andre nettsteder eller -tjenester samarbeider vi med annonsepartnere, som f.eks. Google og Facebook. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre. Du kan reservere deg mot personlig markedsføring i andre digitale kanaler på din konto. Dette omfatter ikke markedsføring i våre egne tjenester eller markedsføring som ikke er rettet direkte til deg, slik som f.eks. annonser som vises tilfeldig til alle besøkende på en annen nettside.

Sikkerhet og forhindring av misbruk

Vi er rettslig forpliktet til å beskytte dine personopplysninger (oppfyllelse av rettslig forpliktelse) og beskyttelsen av vårt selskap er i vår interesse (berettiget interesse).

Vi vil kunne behandle personopplysninger for:

- å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester og alle våre partnerrestauranter

- å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri, og det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse til å bl.a.: avdekke svindel eller misbruk av våre tjenester

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer normalt opplysninger om deg i tre år etter at du sist brukte tjenesten. Når brukerkontoen din avsluttes, vil vi slette personopplysninger med unntak av opplysninger vi er pålagt eller tillatt å oppbevare i en lengre periode i henhold til gjeldende lovgivning. Informasjon som ikke lenger er nødvendig til sitt formål vil bli slettet, slik at lagringstiden i enkelte tilfeller også vil være kortere enn tre år. Anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for begrensninger eller krav til lagringstid.

Hvem som kan få dine personopplysninger utlevert?

Vi gir aldri dine opplysninger til uautoriserte tredjeparter. Vi kan utlevere personopplysninger til:

- Den respektive restauranten som du sender din bestilling til.

- I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.

- I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Orders.no eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

- Våre samarbeidspartnere. Hvis de er i utenfor EU/EØS slike tilfeller tar vi ekstra forhåndsregler for å sikre at personopplysninger behandles tilfredsstillende og overføres på tilstrekkelig grunnlag, blant annet gjennom følgende tiltak:

+ Bruk av EU-kommisjonens standardavtale som sikrer overføring av personopplysninger til tredjeland (Standard Contractual Clauses)

+ Overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen

+ Overføring til selskap som er forpliktet av EU-US Privacy Shield, som sikrer personvernbeskyttelse på nivå med EU/EØS når data behandles i USA

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon fra Orders.no om personopplysningene vi har lagret om deg, uten å betale.

Du har i tillegg følgende rettigheter:

- Rett til innsyn – Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

- Rett til korriger– Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

- Rett til sletting – I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

- Rett til begrensning – I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

- Rett til dataportabilitet – Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

- Rett til å protestere – Du har rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

- Rett til å klage til tilsynsmyndigheten – Du kan sende inn en klage mot Orders.no hos en tilsynsmyndighet, som enten kan være den ansvarlige tilsynsmyndigheten for Orders.no som angitt nedenfor, eller hvilken som helst annen tilsynsmyndighet i EU.

Den ansvarlig tillsynsmyndigheten for Orders.no er:

Datatilsynet

Postboks 8177

0034 Oslo

Du kan også sende klagen din til tilsynsmyndigheten der du har midlertidig opphold eller hvor du arbeider.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter som registrert, vennligst kontakt oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor.

Endringer i personvernerklæringen

Oppdatert personvernerklæring finnes alltid på disse sidene, og siste dato for endring vil alltid være oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel.

Du er selv ansvarlig for å ha gjort deg kjent med de til enhver tid gjeldende personvernbetingelsene, og gjennom opprettelse av brukerkonto samtykker du til dem. Vesentlige endringer i personvernerklæringen vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunktet som følger av kunngjøringen.

Kontakt oss / andre spørsmål eller klager

Orders AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Skulle du være uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ha spørsmål, hører vi gjerne fra deg. Send oss gjerne en e-post på personvern@orders.no eller et brev til Orders AS, Barkåkerveien 27 C, 3157 Barkåker, Vestfold, Norway.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du også klage direkte til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider (datatilsynet.no).